کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
362

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۵۸

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
138 38.1%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
79 21.8%
پژوهش و توسعه
65 18%
سایر موارد
60 16.6%
اخبار
20 5.5%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟