کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
380

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۵

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
147 38.7%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
80 21.1%
پژوهش و توسعه
66 17.4%
سایر موارد
66 17.4%
اخبار
21 5.5%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟