کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
371

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۲۷

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
143 38.5%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
80 21.6%
پژوهش و توسعه
65 17.5%
سایر موارد
62 16.7%
اخبار
21 5.7%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟