کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
374

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۴۱

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
144 38.5%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
80 21.4%
پژوهش و توسعه
65 17.4%
سایر موارد
64 17.1%
اخبار
21 5.6%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟