کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
358

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۳

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
137 38.3%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
76 21.2%
پژوهش و توسعه
65 18.2%
سایر موارد
60 16.8%
باشگاه مشتریان
20 5.6%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟