کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
369

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۲

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
142 38.5%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
80 21.7%
پژوهش و توسعه
65 17.6%
سایر موارد
62 16.8%
اخبار
20 5.4%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟