کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
367

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۴۱

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
140 38.1%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
80 21.8%
پژوهش و توسعه
65 17.7%
سایر موارد
62 16.9%
اخبار
20 5.4%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟