کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
372

نخستین رای:
يكشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۷

آخرین رای:
شنبه ۰۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۲۰

کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟

Hits Percent Graph
اطلاع رسانی های ناوگان کشتیرانی
143 38.4%
دپارتمانهای پاسخگوی بر خط
80 21.5%
پژوهش و توسعه
65 17.5%
سایر موارد
63 16.9%
اخبار
21 5.6%

شما در این صفحه هستید : کدام بخش از سایت را نیازمند به توسعه می دانید ؟